GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Australia

Hvalfangerselskapet Australia ble stiftet i Tønsberg 1911 med en aksjekapital på 800.000 kroner. Formålet var å drive fangst i Australske farvann. I ledelsen satt administrerende direktør Chr. Monsen, Ragnvald Berg og Frithjof Ellefsen.

Økonomisk ble selskapets resultater svært blandet, kursene på selskapets aksjer var i januar 1912 102%, 1913 50%, 1914 35%, 1915 48% (juni 1915 100%), 1916 255%, 1917 317 % og i 1918 350 %, (august 1918 520 %) i tillegg ble store utbytter utbetalt i årene 1915 til 1918. I denne ”jobbe perioden” gikk selskapet over til mer tradisjonell skipsfart.

Som så mange andre gikk selskapet i den klassiske fellen ved å bestille ny tonnasje ved slutten av jobbetiden. Før skipene ble levert hadde markedet kollapset og selskapet som hadde betalt ut store utbytter hadde lite å stå imot med og gikk konkurs i løpet av 1920 årene.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com