GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Bjerings Slaamaskiner

Hans Christian Bjering født 1871 og som mange av hans generasjon opptatt av teknologi og industri. I 1914 begynte han virksomhet som entreprenør og bygget bl.a. Jøssingfjord kraftanlegg med dam, bygninger, kai anlegg osv. Ved siden av entreprenørvirksomheten uteksprementerte han en slåmaskin med 2 kniver, som så svært lovende ut.

I 1917 kjøpte Bjering, Wangs sag og høvleri av Gjøvik kommune og Bjering Slaamaskiner ble etablert for å produsere slåmaskinene han hadde utviklet. Det ble produsert omkring 300 stykker, men tross maskinenes mange gode egenskaper, passet de ikke under alle forhold. På folkemunne het det at Bjering ”leverte 100 og fekk att 101.” så foretagendet ble ingen suksess.

Slåmaskineventyrets avslutning falt sammen med bilens inntog for alvor i distriktet, og Bjering fant et nytt område for sitt engasjementet. I firmaet ble det opprettet en automobilavdeling, som snart utgjorde hele virksomheten. Til å begynne med agentur for amerikanske Star. Vinteren 1918-19 bygde Bjering sitt første snø kjøretøy basert på Henderson motorsykkelkomponenter. Erfaringene med denne ”prototypen” må ha vært oppmuntrende for Bjering fortsatte utviklingsarbeidet, mens slåmaskinfirmaet fikk egen disponent.

I løpet av 1920-21 ble det etablert et eget selskap AS Autoslæde og dette fremstiller en liten serie biler. Av hensyn til fremkommeligheten på smale veier var bilene bare 1 meter brede og det var ikke plass til mer enn to personer sittende etter hverandre. Motoren en V4 med luftkjøling ble plassert mellom de to setene. Føreren satt bakerst for å hjelpe fremdriften.

De fleste bilene ble fremstilt ved slaamaskinfabrikken, i samarbeid med Raufoss Patronfabrikk. Produksjonen varte frem til 1925. Hvor mange som totalt er produsert kjennes ikke. Norsk Teknisk Museum har i sine samlinger 2 Bjering biler.

Mere aksjebrev informasjon


BjeringsSlaamaskiner aksjebrev stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com