GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Centralbanken for Norge

Centralbanken for Norge startet sin virksomhet i 1900 som et resultat av at banker utenfor Christiania følte at de fikk dårlig service av Christianiabankene. Mer enn 50 privatbanker utenfor Christiania, samt en del Skandinaviske banker tegnet aksjer i banken.

Banken hadde rike tradisjoner da den var anlagt i samarbeid med bankierfirmaene Thos. Heftye & Søn, etablert i 1769 samt Sec. Chr. Andresen som ble etablert i 1845. Banken var den største privatbank etter Norges Bank A/S og var nær ved en krise i april 1924 da banken ble tatt under offentlig likvidasjon.

Mere aksjebrev informasjon


Centralbanken for Norge aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com