GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Christiania Privatbank

Banken ble stiftet i forkant av jobbetiden i forrige århundrede, men gikk konkurs allerede i 1904. Banken var en meget liten bank med bare 500.000 kr, i aksjekapital fordelt på 1000 aksjer a kr. 500,-. Kun kr. 200.000 var innbetalt.

Banken ble imidlertid ikke formelt avviklet før 1918 etter at aksjonærene fram til 1910 måtte innbetale 5% pr. år av resterende kapital.

Mere aksjebrev informasjon


Christiania Privatbank aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com