GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Christiansand og Omegn Telefonaktieselskab

Kristiansand fikk konsesjon til drift av et eget telefonselskap I 1882 og etter et halvt års anleggsdrift ble telefonanlegget åpnet i september 1883. Det var kun 28 abonnenter fra starten og etter 10 års drift hadde ikke selskapet mere enn 60 abonnenter.

I 1993 ble det fart i sakene. Det gamle selskapet ble oppløst og Christiansand og omegn telefon-aktieselskab ble opprettet med en total aksjekapital på 77.000 kr.

Selskapet bestod i over 70 år som et privat selskap og først for et par ti-år siden ble virksomheten overtatt av det offentlige.

Mere aksjebrev informasjon


Christiansand og Omegn Telefonaktieselskab aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com