GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Dampskipet Dania

Dette var et lite selskap registrert i Kristiansand, med en aksjekapital på kr. 90.000. Denne var fordelt på 180 aksjer a kr. 500.

Selskapet disponerte dampskipet Dania på ca. 1.250 t. Dw., bygget i England i 1881. Disponerende reder var Oluf J. O. Borgen. Skipet gikk for det meste i Nord og Østersjøfart.

Våren 1916 ble Dania overtatt av rederiet H.E. Hansen-Tangen, også dette fra Kristiansand. Allerede høsten samme år ble skipet torpedert og senket utenfor Finnmark.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com