GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Den Norske Ruslandslinje

Selskapet ble stiftet den 8. november 1917 på samme dag som den russiske revolusjon var et faktum og Bolsjevikene formelt hadde overtatt makten. Aksjeinbydelsen til DEN NORSKE RUSLANDSLINJEN er datert 15. mai 1917 og selskapet skulle ha ikke mindre enn 10 mill. i aksjekapital.

Selskapets formål var å åpne en dampskipslinje på de russiske østersjø- og Svartehavene, samt formidling av vareutveksling mellom Norge og Russland som før krigen hadde vært sterkt stigende. Selskapet hadde undertegnet en samarbeidsavtale med russlands største dampskipsselskap: "LA COMPAGNIE RUSSE DE NAVIGATION A VAPEUR ET DE COMMERCE" i Petrograd, og hvert av selskapene skulle sette inn 4 dampskip hver i linjefart.

Linjene åpnes så snart forholdene tillater det, het det i tegningsinbydelsen. Selskapet kontraherte to moderne dieselmotorskip i Holland og innbetalte store beløp på nybygningskontraktene. I 1918 hadde selskapet store renteoverskudd, men fordi båtene ble kjøpt for dyrt og selskapet aldri fikk realisert sin forretningside, ble det likvidert i 1920-årene. I ledelsen satt blant andre Sigval Bergersen og konsul Magnus Blikstad.

Mere aksjebrev informasjon


Den Norske Ruslandslinje aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com