GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Det Nordeuropeiske Jernbane Aktie Compani LTD.

Dette aksjebrevet er egentlig den så kjente og viktige Ofotbanen mellom Norge og Sverige og som var livsviktig for tyskerene under den annen verdenskrig.

Bakgrunnen for denne banen startet allerede på 1700-tallet da en same fant jernholdig malm ved Kirunavarra. Funnet ble registrert, men skulle man utnytte malmforekomstene måtte man transportere malmen til sjøen. Det var ikke mulig på den tiden.

Rettighetene til malmen ble i 1864 overtatt av et engelsk gruveselskap som forsøkte å bygge en kanal mellom Luleå og Kiruna. Dette selskapet gikk konkurs og ble overtatt av et annet engelsk selskap. I 1877 ble planen om en jernbanestrekning mellom Kiruna og Narvik presentert. Kapital til et slikt prosjekt kunne ikke skaffes i Norge eller Sverige og det ble derfor gitt konsesjon til en engelsk selskap som ble etablert i 1883 og som tok navnet :THE NORTHERN OF EUROPE RAILWAY CO. LTD.

Selskapet fikk store problemer med finansieringen og det tok lang tid før arbeidet kom i gang. I 1885 skiftet selskapet navn til THE SWEDISH AND NORWEGIAN RAILWAY CO. LTD. Selskapet kom i gang med byggingen, men da ca 20 km var fullført fikk det engelske selskapet problemer og gikk konkurs I 1889.

Rettighetene ble overtatt av den svenske og norske stat og banen ble bygget ferdig i perioden 1898-1902. Banen ble åpnet i 1903 og har siden vært en statsbane med en meget lønnsom drift.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com