GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Det Norske Teater

Dette selskapet som er gyldig og har samme navn i dag og som ligger i Rosenkrantzgt. i Oslo, ble stiftet i 1918. Det hadde lenge vært ønske om et nytt teater i Kristiania. Imidlertid var fødselen til dette teateret meget smertefull.

Det Nye Teater ble skapt av et samarbeid mellom penger og litteratur. På den kunstneriske siden var det forfatteren Johan Bojer, mens det var skipsreder IVAR AN. CHRISTENSEN som først og fremst var pengemannen.

Selskapet ble stiftet 20. november 1918 og kapitalen var på 1.581 mill kroner fordelt på 3162 aksjer. Staten tegnet seg for 200.000 kroner i aksjer og Det Nye Teater var derfor det første teater i Norge som fikk så stor direkte statsstøtte. Ivar An. Christensen tegnet seg for 100.000. Aksjetegningen gikk tregt, men ble underhånden tegnet gjennom forskjellige meglere i Kristiania. I tillegg reiste forfatteren Johan Bojer og Peter Egge på en tegningstur til Trøndelag samt Vest- og Sørlandet.

Selskapet hadde ervervet en eiendom i Uranienborgvn. 9 i Oslo, men ikke lenge etter at selskapet var stiftet oppstod det bråk fra enkelte aksjonærer. Et forslag gikk ut på at man skulle oppløse selskapet. Et annet var at man skulle selge eiendommen og sette pengene i banken og kjøpe en sentrumseiendom til tidene ble bedre, dvs. dårligere. Forslaget om oppløsning måtte opp på ekstraordinær generalforsamling, men der falt forslaget med 960 mot 1428 stemmer takket være Ivar An. Christensen.

Eiendommen i Uranienborgvn. ble senere solgt og teateret fant til slutt tomten i Rosenkrantzgt. hvor de lot reise en moderne teaterbygning. Selskapet består i dag og Oslo Kommune er den største eier med over 90%.

Mere aksjebrev informasjon


Det Norske Teater aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com