GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Elg

Aksjekapitalen til dette selskapet var kr 50.000, fordelt på kun 50 aksjer. Det har lenge vært usikkert hva dette selskapet drev med ? Vi kan nå slå fast at selskapet drev med preparering av huder og skinn.

Rundt halvparten av de 50 utstedte aksjebrev skal være bevart. Artig motiv på dette aksjebrev, hvor vi kan se en Elg vasse i dyp snø og egner seg godt for jaktinteresserte også fint til å ramme inn.

Mere aksjebrev informasjon


Elg old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com