GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Finmarkens Handelsbank

Banken ble stiftet under jobbetiden i 1917. Banken var en typisk lokalbank, med mange fiskere som kunder. Banken var ”uheldig” og ble et offer for revolusjonen i Russland i 1918. Det var en utstrakt handel med nabolandet i øst og man tok ofte oppgjør i rubler. I 1920 måtte banken ta et tap på tre ganger aksjekapitalen og det var ”kroken på døra” for banken i mai 1921.

Banken ble dermed den første norske banken som måtte innstille etter jobbetiden. Norges Bank sikret at innskyterne ikke skulle lide tap! Denne praksis ble naturlig nok ikke fulgt ved de senere bank konkursene.

Mere aksjebrev informasjon


Finmarkens Handelsbank Aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com