GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Gyldendal Norsk Forlag

Selskapet ble stiftet i 1904 under navnet A/S Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlags Hovedexpedition. Navnet ble forandret i 1922 til bare å hete A/S Gyldendalske Bokhandel som statsminister Johan Ludvig Mowinckel, fabrikkeier Joh. H. Andresen, professor Francis Bull og Harald Grieg.

De to sistnevnte som selskapets direktører. Aksjebrevet er utstedt til Fredrik Mowinkel i Bergen.

Mere aksjebrev informasjon


Gyldendal Norsk Forlag aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com