GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Halvorsen & Larsen

Halvorsen og Larsen er et tradisjonsrikt Christianiafirma innen papirindustrien som ble stiftet så tidlig som i 1867. Selskapet drev innen grafisk bransje og trykket mange aksjebrev tidligere.

De var også store produsenter av alle typer konvolutter ol. I 1900 ble selskapet omgjort til aksjeselskap med 1 mill i aksjekapital. De dominerende eierene var Andreas Halvorsen og Adolf Thune-Larsen.

I 1902 kjøpte selskapet Dybwadgården i Karl Johansgt. 3 som firmaet hadde leiet i mange år. Aksjekapitalen ble derfor utvidet slik at kjøpet kunne realiseres. Firmaet eksisterer fremdeles i dag innenfor samme bransje.

Mere aksjebrev informasjon


Halvorsen & Larsen aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com