GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Helgelands Privatbank

Banken ble etablert i 1915 med en aksjekapital på kr. 73.000, fordelt på 365 aksjer. Etter utvidelser i 1916 og -17 kom aksjekapitalen opp i kr. 300.000.

På grunn av store tap utover i 1920 årene ble banken satt under administrasjon, og likvidert i 1927. Dividenden ble ca. 28 %.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com