GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Holmestrand-Vittingfossbanen

Den private jernbane mellom Holmestrand og Hvittingfoss var bare på 29.8 km. Anlegget ble bestemt anlagt av Stortinget den 23.7.1896, men banen ble ikke åpnet før den 2.10.1902. Selskapets aksjekapital var på kr. 684,788, men anlegget kostet totalt 1.060 mill. kroner. Staten hadde blant annet bidratt med et rentefritt lån på 271.000 kr.

Banen var i de ti første årene meget lønnsom og i året 1910/1911 var driftsoverskuddet på hele 29713.29 kr. som var hele 21.75% av driftsinntektene. Banen ble overtatt av staten i 1938 og siden nedlagt og alt av skinnemateriale er senere fjernet.

Mere aksjebrev informasjon


Holmestrand-Vittingfossbanen aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com