GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Hordabanken

Hordabanken ble først stiftet den 22.april under navnet Nordhordalands Kreditbank A/S. Den skiftet navn til Hordabanken i 1918. Bankens aksjekapital var på kun 50.000 kr, men ble utvidet til 300.000 kr ved navneskifte.

Banken hadde sitt hovedkontor i Syltavaag utenfor Bergen og ytterligere to filialer til i Hellesøen og Toft i Nordhordaland. Offentlig administrasjon skjedde den 6.mars 1926 og likvidasjonen fant sted et år etter den 1.mars 1927.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com