GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Johan Rasmussen & Co.

Firmaet Johan Rasmussen & Co. ble dannet i 1922 av Johan Rasmussen og Torger Moe og er en fortsettelse av den forretning som ble startet av overrettssakfører P. Bogen i Sandefjord i 1901. Han stiftet da Hvalfangeraktieselskapet Suderø for fangst ved Færøyene, og året etter startet han Norrøna Hvalfangeraktieselskap med fangstfelt ved Shetland.

I 1906 gikk de to selskapene sammen om en ekspedisjon til Sør Georgia med flytende kokeri, og det nye selskapet fikk navnet A/S Sandefjords Hvalfangerrselskap. I 1908 ble Hvalfangeraktieselskapet Sydhavet startet, opprinnelig for fangst såvel ved Sør-Afrika som ved Shetland, men det førsttnevnte felt ble oppgitt etter et års prøvefangst.

I 1909 begynte Hvalfangeraktieselskapet Viking med fangstfelt ved Portugisisk Vestt Afrika, og i 1911 United States Whaling Company med fangstfelt ved Alaska. Samme år ble Hvalfangeraktieselskapet Capella startet med fangstfelt ved Øst-Afrika. Dette selskapet flytttet senere til Mexico, hvor der ble drevet en sesong.

I 1920 ble Hvalfangeraktieselskapet Vestfold dannet ved sammenslutning av A/S Sandefjords Hvalfangerselskap og Hvalfangerrselskapet Ocean A/S, Larvik. I 1923 ble Hvallfangeraktieselskapet Rosshavet startet for fangst i Rosshavet.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com