GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Kjeld Stubs Dampskibsselskab

Stiftet i 1913. I 1915 ble aksjekapitalen utvidet til 2,5 millioner kroner fordelt på 2500 aksjer. Rederiet hadde 3 skip; Glittertind, 5850 t.dw, bygget 1901, Sagatind, 2350 t.dw. bygget 1910 og Trolltind 2200 t.dw stod ferdig som nybygg i 1917.

1916 ble selskapets beste år, da det ble delt ut et utbytte på 35%. De påfølgende år var selskapet forfulgt av uhell, maskinhavari førte til lange driftsavbrudd, mens markedet var på sitt beste.

Nybygget Trolltind ble liggende uvirksom i Rotterdam for en lengre periode. I årene 1917 og 1918 klarte man også et mindre overskudd tiltross alle problemene. Selskapet ble trolig oppløst i 1919.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com