GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Kolsvik Malmfelter

A/S Kolsvik Malmfelter var et mindre gruveselskap, registrert i Oslo i 1934. En kapitalutvidelse ble foretatt i 1941, og det er fra denne aksjebrevet stammer. Selskapet hadde en del år gående en mindre prøvedrift etter gull i Kolsvika, Bindal kommune, helt sør i Nordland fylke. – At det var gull på stedet hadde vært kjent i mange år, og flere selskaper har drevet undersøkelser i området. Etter hva vi kjenner til, kom det ikke til ordinær gruvedrift fra Kolsvik Malmfelter`s side.

I dag er et svensk / norsk selskap, Gexco A/B, i gang med arbeidet for å gjenåpne gruvene. Man mener at det er mulig å utvinne ca. 15 tonn gull, til en verdi av ca. 2,5 milliarder kr. – Permanent drift ble igangsatt i 2009, med en arbeidsstyrke på 30 – 40 mann. 97 Vi har få ”gullaksjer” in Norge, og Kolsvik Malmfelter er et meget sjeldent gruve aksjebrev.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com