GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Kristiania Delkrederbank

Kristiania Delkrederbank A/S var en meget liten bank opprettet i 1897. N. Rygg forteller i sin Norges Banks historie at den overtok en spareforening som het "Bankforeningen". Aksjekapitalen var opprinnelig på 50.000 kr, men ble raskt utvidet til 1,5 mill kroner. Nå viste det seg at mange av aksjonærene var innsolvente og ikke kunne stå for sine aksjeforpliktelser. Kapitalen ble derfor nedskrevet til 1 mill kroner.

Rygg forteller at også samtlige direktører, bortsett fra banksjefen, enten gikk konkurs eller var klart innsolvente. Banken fikk ingen tilsluttning fra publikum. Da den måtte innstille den 29.november 1901 var hele aksjekapitalen tapt og 75 % av de beskjedene innskuddene. Banken ble endelig avviklet i 1907.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com