GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Kvinnherreds Uldvarefabrik

Fabrikken ble grunnlagt i 1897 i Rosendal i Hardanger. Den sterke økningen i saueholdet og overgang til bedre saueraser i 1870-årene, som produserte mere og mere ull, var årsaken til at bedriften ble dannet. Dessuten var det en naturlig overgang fra hjemmespinning til industrialisert produksjon. Spinning av ullgarn var et nokså tidkrevende arbeid rundt om på gårdene. Ekstra arbeidskrevende ble den også etter at det rundt århundreskiftet ble færre ansatte på gårdene og arbeidslønningene steg. Det var derfor en helt naturlig utvikling at man fikk en oppblomstring av ullvarefabrikker rundt om i hele Norge.

Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kun kr. 32.000 og det var bygdas lensmann, A. Meidel som var foregangsmann og styreformann i bedriften som gikk meget godt. Omsetningen i 1902 var på ca. 48.000 kroner og overskuddet ble på ca 10.000 kr. Fra og med 1903 ble det betalt utbytte på 7 % hvert år fram til den første verdenskrig.

I 1906 fikk arbeiderne ved fabrikken innvilget en ukes ferie med full lønn! Det var ca 20-30 personer ansatt ved bedriften og det tok ikke lang tid før rokk og vevstol var utkonkurert. Selskapet utvidet aksje-kapitalen i 1921 og byttet om de gamle aksjebrevene. I nyere tid drev fabrikken særlig med produksjon av militært undertøy, som blant norske soldater er bedre kjent under "ANNA". Bedriften ble nedlagt tidlig på 1970- tallet. De gamle produksjonsbygningene står fortsatt og er i bruk til annen tekstilproduksjon.

Mere aksjebrev informasjon


Kvinnherreds Uldvarefabrik aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com