GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Larviks Bryggerier

Bryggeriet ble etablert I 1914, ved en sammenslåing av Laurvigs Bryggeri og Vestfold Bryggeri & Mineralvandfabrik. Aksjekapitalen var på beskjedne 250.000 kroner, fordelt på 500 aksjer.

Selskapet hadde to dominerende eiere, Chr. Christensen som hadde drevet Laurvigs Bryggeri og Thor Heyerdahl som kom fra Vestfold Bryggeri & Mineralvandfabrik. Sistnevnte var far til den verdensberømte etnograf og zoolog, med samme navn. (Kon - Tiki ekspedisjonen) Larviks Bryggerier var et forholdsvis lite bryggeri med 20 – 30 ansatte.

Driftsresultatet var vekslende, men ofte ble det betalt et utbytte på 10 %. Bryggeriets driftsperiode strakte seg frem til 1963, da produksjonen ble solgt ut til Oslo bryggeriene. Selskapet beholdt bygningene og opererte deretter som et rent eiendomsselskap i nær 35 år. Endelig sluttstrek ble satt den 5. mars 1997, da generalforsamlingen vedtok å oppløse selskapet.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com