GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Lillesand Flaksvand Jernbane

I Aust-Agder begynte flere allerede på 1870-tallet å drømme om jernbane. Det finns møtebok for Lillesands Jernbanekomité tilbake fra 1874-75, og i desember 1884 tok amtmannen i Nedenes kontakt med det daværende Indredepartementet. Dette endte med forslag om å bygge et tertiært jernbaneanlegg mellom Lillesand og Flaksvann. Forslaget ble lagt fram for Stortinget 7. mars 1889, vedtatt 22. juni 1891, og 31. august 1892 ble det gitt konsesjon for jernbanedrift på strekningen i 30 år fra juni 1896.

Den viktigste grunnen til å starte jernbanedrift på denne strekningen var tømmeret som ble fløtet nedover Topdalsvassdraget til Flaksvand. Mye av dette tømmeret skulle til sagbruk i Nedenes i Aust-Agder, og før jernbanens tid ble dette fløtet videre nedover Topdalsvassdraget mot Kristiansand før det ble fraktet videre, ofte som slep etter tauebåter. Dette var en ganske lang omvei som kostet både tid og penger. Dessuten måtte tømmeret passere tømmerrenna ved Boen, og her var det en avgift å betale.

Våren 1893 fikk ingeniørfirmaet Nicolay N. Sontum fra Bergen kontrakt på bygging av anlegget, og 3. juni 1896 var det høytidelig åpning av den nye tertiærbanen på strekningnen Lillesand - Flaksvann, også kalt "Tertitten". På innvielsesdagen var Lillesand stasjon pyntet med gillandere. Masse mennesker var frammøtt, og det var besøk av statsråd Peder Nilsen med høytidelig middag på Hotell Norge.

Togtraffikken ble nedlagt i juni 1953. Selskapet drev noen år med rutebiltrafikk, som etter hvert ble overtatt av Arendals Dampskibsselskap.

Mere aksjebrev informasjon


Lillesand Flaksvand Jernbane aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com