GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Lundes Vognfabrik

Selskapet ble stiftet i 1917 ved overtagelse av eksisterende virksomhet. Selskapets aksjekapital var på 150.000 kr. fordelt på 150 aksjer og formålet ved fabrikasjon av alle slags kjøretøy.

Fabrikken var særlig kjent for sine vel ansette vogner og sleder og intensjonen var å utvide virksomheten til arbeids- og luksuskjøretøyer. Blant innbyderne var kjøpmann Albert Bøe, Larvik, bestefar til ikke ukjente Anette Bøe.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com