GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Mexico Hvalfangerselskap

Hvalfangerselskapet MEXICO A/S ble stiftet i Sandefjord den 11. oktober 1924. Selskapets aksjekapital var på 1,2 mill kroner fordelt på aksjer a kr 1000. Fangstområdet var MexiCO-kysten og Magdalena Bay. Sesongen var vanligvis fra november til april. blant stifterne i selskapet var Anders Jahre som hadde kastet sine øyne på hvalfangst.

I aksjeinbydelsen skriver blant annet Jahre: " Inbyderne har erhvervet den Mexicanske og den Equadorianske regjerings license til at drive hvalfangst og nyttegjøre seg hval på Mexicokysten og Syd-Amerikas nordvestkyst ved Equador. Koncessionerne der er erholdt paa fordelaktige vilkaar, overdras selskapet uten mellommandsgodtgjørelse.

Fangsten vil først bli iverksat paa Mexicokysten fra primo november iaar med operationsbase i Magdalena Bay. 11913/14 blev dette felt prøvet av Hvalfangerselskapet Capella A/S fra Sandefjord, der sendte ut en ekspedition bestaaende av flytende kokeri og 3 hvalbåter. Resultatet blev relativt godt, ca 12.500 fat tiltrods for at fangsten først ble optatt omkring 1. desember. Grundet krigens utbrud blev fangsten fortsat av nevnte selskap. Senere har det ikke været drevet norsk hvalfangst paa denne kyststrækning , men som bekjent sender Hvalfangerselskapet VEGA fra Sandefjord, ogsaa en ekspedition iaar til samme sted."

Selskapet hadde kokeriet Mexico på 2900 t.dw bygget av tre i 1918. Fangstbåtene het Norønna II av stål og på 170 t.dw. bygget i 1911 , samt de noe mindre båtene "Columbus" og "Hanka" på rundt 100-110 t.dw. Den eldste båten var bygget i 1897.

Mere aksjebrev informasjon


Mexico Hvalfangerselskap aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com