GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Moss Privatbank

Dette aksjebrever et av de vakreste bankaksjebrev som kjennes. Banken ble opprettet i 1897, fusjonerte med Kreditbanken i Moss i 1924, ble satt under offentlig administrasjon

i 1925 og likvidert i 1927. Dividenden var på hele 60% og boet ble oppgjort i 1933. Bankens vakre bygning står fremdeles.

Mere aksjebrev informasjon


Moss Privatbank aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com