GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norsk Bicyclefabrik

Selskapet ble startet i 1896 med en aksjekapital på 30.000 kr. og var det første forsøk på fabrikksmessig måte å fremstille sykler her i landet. Etter et par års tid ble fabrikken overtatt av et aksjeselskap med en kapital på 200.000 kr. Ved århundreskiftet ble kapitalen øket til omkring en halv mill. kroner.

Fabrikken holdt til ved foten av Ekebergåsen og var tidlig på 1900- tallet skandinavias største sykkelfabrikant. Det ble tilvirket ca 2000 sykler pr. år og dette var omtrent 25 % av det totale salg i Norge pr. år. Fra 1902 ble det også produsert sykler med en liten motor til kr 750,- og samme år ble også fabrikken hovedleverandør av sykler til forsvaret. Syklene bar navnet NATIONAL og var meget ettertraktet.

I 1907 gikk selskapet konkurs og fabrikkbyggningen ble overtatt av et svensk selskap, Johansson AB i Gøteborg for bruk til et bomuldsveveri. Selskapets direksjon bestod av herrene C.N.A. Solberg, lng. Chr. Sundt og grosserer Tjersland.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com