GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norsk Trafik

Dette selskapet ble stiftet i Christiania i 1919 med en aksjekapital på 375.000 kr fordelt på aksjer a kr 100. Formålet var trafikkdrift samt innkjøp av faste eiendommer, handel og beslektet virksomhet.

Selskapets ledelse bestod av de meget kjente forretningsadvokatene Eivind Eckbo og Ingeniør Olaf Eckbo. Selskapet hadde kontorer i Skippergaten 9 i Oslo. Aksjekapitalen ble nedskrevet med 80% i 1922 og selskapet ble noe senere oppløst.

Eivind Eckbo omgjorde sin enorme formue til en stiftelse som i dag styrer av to forskjellige familiegrener.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com