GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Norske Lloyd

Selskapet ble stiftet i 1905, med sjøforsikring som hovedområde. Selskapet ble godt drevet fram mot første verdenskrig og kunne dele ut et utbytte varierende mellom 8-15%. I selskapets styre satt blant andre skipsreder Chr. P. Staubo som også har egenhendig signerte aksjebrevene. I representantskapet satt andre store menn som Statsminister Gunnar Knudsen, Chr. B. Lorentzen, skipsfartsdirektør Lauritz Kloster og skipsreder, senere statsråd A.O. Lindvig. Selskapet tapte det meste på grunn av krigen som de fleste andre sjøforsikringsselskap.

Selskapet ble besluttet likvidert i november 1921 og det ble fra regjeringens side nedsatt en undersøkelseskommisjon i juni 1922. Grunnen var muligens alle de impliserte politikernes medvirkning. Resultatet av undersøkelsen kjennes ikke på nåværende tidspunkt.

Mere aksjebrev informasjon


Norske Lloyd aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com