GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Ofotens Malmfelt

Dette selskap ble stiftet i Stockholm 1903, for drift av Bogen Jernmalmfelter i Evenes kommune nær Narvik.

Gjennom driftsperioden som strakte seg fra 1905 til 1939 ble det utvunnet Ca. 365 000 tonn jernslig. De siste årene, fra 1936 til 1939 var det A/S Sydvaranger som stod for driften.

Flere hundre mann arbeidet periodevis gruvene og verket.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com