GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Oplandske Kreditbank i Hamar

Banken var opprinnelig en filial av Christiania Bank og Kreditkasse som åpnet i 1859. Antallet ansatte var kun 4 personer og etter et års drift var forvaltingskapitalen på 50.000 SPD. I 1876 var bankens forvaltningskapital økt til 432.000 SPD og banken ble etter forslag fra filialsjef Chr. Platou stiftet som egen bank den 1.desember 1876. Aksjekapitalen var på 2 mill kr. fordelt på 4000 aksjer a kr 500.00 hvorav 20 % ble innbetalt. Den nye banken kjøpte CBKs filial for 60.000 kr og åpnet den 1/1-1877 først i 1914 skjedde den første kapitalutvidelse og bankens aksje- kapital var da på 2 mill fullt innbetalt. I 1917 ble aksjekapitalen nedskrevet med 50 %, for så å bli øket igjen til 2 mill kroner ved nytegning av av 8000 aksjer a kr 125.

Banken åpnet sammen med Gjøviks og Oplands Kreditbank A/S avdelingskontor på Lillehammer i 1914, Moelv i 1917. Kontoret på Lillehammer ble i 1918 fisjonert ut som A/S Lillehammer og Oplands Kreditbank (idag en del av CBK), mens kontoret på Moelv ble overtatt av Ringsaker Privatbank i 1926. Etter den kraftige veksten nådde banken sin foreløpig topp i årene 1919-21. Oplandske Kreditbank fikk store problemer under krisen i 20-årene. Banken måtte tapsavskrive 6 mill kr ( mer enn 125% av bankens egenkapital.) Over 70 % av var knyttet til selskapet Norsk Maskinindustri A/S, med datterselskapene Hamar Jernstøperi, Aadals Brug ,Hamar Staalverk og Nordviken Bruk. Banken ble derfor tatt under offentlig administrasjon den 14/4 1923. I 1927 ble det gjennomført en 85% akkord og aksjekapitalen avskrevet. Aksjebrevene ble da verdiløse.

Ved en nyemisjon av 5237 aksjer a kr 200 ble banken sikret videre dift og den kom i gang igjen i fri virksomhet 5 år etter den var satt under offentlig administrasjon.

I 1958 anbefalte styret en fusjon med Kreditkassen. men representantskapet sa nei. Først i 1966 ble Oplandske Kreditbank i Hamar fusjonert med DnC, og hver aksjonær fikk 5 aksjer i DnC for sin gamle i Oplandske.

Mere aksjebrev informasjon


Oplandske Kreditbank i Hamar aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com