GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
P.LTZ. Aass

Bryggeriet er et av landets eldste, da dette selskapet har sin opprinnelse helt tilbake til 1846. I 1860 ble bryggeriet overtatt av firmaet Gjessing og Aass ved H.F. GJESSING som var skipsreder. Selskapet ble drevet som et privat selskap frem til 1904 da det ble omgjort til aksjeselskap.

P. Ltz. Aass måtte ta store private tap i forbindelse med jobbetidskrakket i Christiania. Hans eget bryggeri hadde ekspandert sterkt i hans periode og han ønsket derfor at det skulle bli dannet et familieaksjeselskap etter hans død. P. Ltz. døde sensommer 1904 etter en jakttur hvor han ble sengeliggende på grunn av et mageonde.

Imidlertid må forberedelsen til aksjeselskap natur og selskapet først ble stiftet av arvingene 19. november 1904 med en aksjekapital på 224.000 kroner. Selskapet har senere vært drevet som et familieaksjeselskap og er fortsatt i full virksomhet.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com