GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Privatbanken i Flekkefjord

Stiftet i 1916 med en aksjekapital på 400.000 kroner fordelt på 800 aksjer. Etableringen kom i stand ved overtakelse av ”Stavanger Privatbanks” filial i Flekkefjord, som ble etablert i 1898.

I 1918 ble aksjekapitalen doblet og nye 800 aksjer à 500- kroner ble utstedt. På grunn av bankkrisen i ble aksjekapitalen nedskrevet med 75%. Det ble samtidig tegnet 4.400 preferanse aksjer á kr 125-. Driften fortsatte fram til 1927, men p.g.a. den generelle mistilliten som hersket, samt tap og usikre fordringer, ble det besluttet å stille banken under offentlig administrasjon.

Banken ble likvidert i 1928, men sluttført først i 1934. Dividenden ble på hele 106% til de uprioriterte kreditorene.

Mere aksjebrev informasjon


Privatbanken i Flekkefjord aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com