GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Ringnes Bryggeri

Ringnes & Co. ble innledningsvis stiftet som et privat interesseselskap i 1876 med det formål å drive bryggeri. Initiativtagerne var Consul Axel Heiberg og brødrene Amund og Ellef Ringnes som ansvarlige kompanjonger, og med brødrene Ringnes som daglige bestyrere. Dette skjer I en tid da det fra før av var ti bryggerier i Christiania hvor bare fire var aksjeselskaper. Bryggeriet Ringnes & Co. fikk en god start, det var gode konjungturer i Europa i slutten av 1890-årene og jobbetid her hjemme og ledelsen fant det for godt å endre firma og etablere Aktieselskapet Ringnes Bryggeri i 1899 med en aksjekapital på kr. 2.000.000 eller 1.000 aksjer a kr. 2.000.

Dette skjedde akkurat før datidens rystende krakk, det voldsomste som hovedstaden hittil hadde opplevd. Bryggeriet hadde ryggrad til å komme gjennom dette og klarte seg brukbart gjennom de syv magre år som fulgte. ennå mens Ringnes var et ansvarlig interesseselskap hadde ledelsen vært fremsynte nok til å utstyre Polarskipet "FRAM"'s 1. og 2. polarferd, og særlig Otto Sverdrups fireårig ekspedisjon 1898-1902 vestenfor Grønland vitner om dette, med Amund Ringnes' øy og Ellef Ringnes' øy og Axel Heibergs land. Her var selvsagt med det berømte Ringnes Bokøl.

Ringnes øl beholdt sin popularitet gjennom det første vanskelige tiår av dette århundre, mens flere andre bryggerier gikk konkurs. Forøvrig steg ølomsetningen raskt igjen frem til 1914. I jobbetiden som fulgte etter den 1. verdenskrig forhøyet A/S Ringnes Bryggerier aksjekapitalen i 1918 til kr. 6.000.000. I 1935 var det en oppsplitting av aksjene fra kr. 3.000 til kr. 1.000 pr. aksje og følgelig utstedelse av 4.000 nye aksjebrev.

Aksjene ble også skrevet opp flere ganger, i 1934 og 1935 før splitten og senere både i 1968 og 1970. Aksjekapitalen var da kr. 9.000.000. I hele denne tiden fra 1900 til 1978 kan vi godt kalle Ringnes Bryggeri for et familie aksjeselskap med arvinger etter stifterne som hovedaksjonærer.

Mere aksjebrev informasjon


Ringnes Bryggeri old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com