GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Romsdalske Vexel og Landmandsbank

Banken ble første gang opprettet i 1898. Banken fikk store problemer etter jobbetiden, dels på grunn av at banken hadde innlatt seg på vidtløftige disposisjoner som lå langt utenfor rimelige grenser.

Det var også en del økonomiske misligheter i banken som førte til straffeansvar for de impliserte. Banken ble satt under offentlig administrasjon 28/3-1923 og likvidert 1/10- 1926.

Romsdalske Vexel og Landmandsbank aksjebrev


Mere aksjebrev informasjon


Romsdalske Vexel og Landmandsbank old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com