GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Sandnes Meieri

Meieriet ble etablert av to privatpersoner, nemlig Torger 0straat og dansken Nils Rasch vinteren 1880. De holdt til i en kjeller og produserte daglig ca 400 liter til en pris av 6-7 øre literen. Det meste av skummetmelken ble sendt til Bergen en gang i uken. Til meieriet var det også knyttet en kolonialhandel og i praksis ble det slik at melkeleverandørene tok varer for det meste av melken de leverte.

Etter kun et halvt års drift var dette foretagenet konkurs. Meieritanken var imidlertid levende i området og den 28 april 1883 ble Sandnes meieri stiftet med en aksjekapital på kr 8316 kroner fordelt på 378 aksjer a kr 22. Selskapet utvidet kapasiteten og kunne produsere inntil 625 liter i timen. meieriet ble også den første meieriskole på Vestlandet, et samarbeidsprosjekt sammen med Selskapet for Norges Vel og Landbruksdepartementet.

Skolen ble i 1891 flyttet til Øystese i Hardanger. Under en stor brann den 2. pinsedag i 1897 gikk meieriet opp i flammer. Sammen med den mindre heldig økonomisk utvikling selskapet hadde hatt de siste årene medførte dette til at Sandnes meieri ble nedlagt. Eiendommer og inventar ble solgt til et nytt selskap for kr 40.000. Dette nye selskapet ble stiftet den 27.mars 1899 og fikk navnet Høyland Meieri.

Mere aksjebrev informasjon


Sandnes Meieri aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com