GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Societeten

Aksjeselskapet Societeten ble etablert i Holmestrand i 1891. Selskapets formål var oppførelse og drift av hotell i byen. Totalt ble det tegnet 60 aksjer a kr. 500. Dog tillot man tegning av 1/2 aksjer på 250 kr. Selskapet ble oppløst i 1898 etter at det på ekstraordinær generalforsamling den 30.12.1897 ble besluttet å selge selskapet for kr. 40.000. Hotellet står fremdeles i dag, men er ikke i drift.

Mere aksjebrev informasjon


Societeten aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com