GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Sydvaranger

A/S Sydvaranger var landets største bergverk i det 20-de århundre. Gruveselskapet som drev etter jernmalm ble etablert i 1906, og var i drift fram til 1996.

På det meste arbeidet det over 1.000 personer ved gruvene og på verket. Aksjebrevet er fra bedriftens etableringsår, og er meget sjeldent. Vi kjenner kun til 2 slike brev, og objektet bør derfor være ”et must” for enhver gruvesamler. Et australsk selskap, Northern Iron Ltd., med det norske selskapet Tschudi Mining Co. som hovedaksjonær, planlegger ny stordrift på stedet, fra våren 2009.

Mere aksjebrev informasjon


Sydvaranger aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com