GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


TO

Dette selskapet er ett, av hele 7 skipsaksjeselskap som ble startet av firmaet Thv. B. Heistein & Sønner omkring første verdenskrig. Heisteins rederi hadde aner helt tilbake til ca 1850 og ekspanderte særlig sterkt etter at Thorvald B. Heistein kom inn i rederiet i 1886. Ved hans død i 1913 ble firmaet overtatt av hans to sønner. Disse innbød til aksjetegning i A/S TO i 1915 med en aksjekapital på omkring 1,5 mill kroner, fordelt på 2693 ihendehaveraksjer og 407 navneaksjer.

Selskapet overtok direkte to middel store dampskip for 3.830 engelske pund. Skipene fikk navnene "Asbjørn" og "Asborg" og overlevde begge første del av krigen, og seilte inn formuer til eierene. Aksjekapitalen ble senere fordoblet. Skipsreder Martin Mosvold som kom fra Farsund, overtok så aksjemajoriteten i TO til en meget høy overkurs, og var i noen år disponent for selskapet. på slutten av første verdenskrig var det imidlertid slutt på hellet for både "Asbjørn" og "Asborg" .

De ble begge torpedert i henholdsvis 1917 og 1918. på "Asjørn" mistet førstestymannen livet, ellers ble alle reddet i disse forlisene. Rederiet skaffet seg ny tonnasje til en meget høy pris og da nedgangstidende satte inn for fullt utover i 1920-årene ble båtene solgt på tvangsauksjon i 1922. Mosvold tapte dermed hele sin formue.

Mere aksjebrev informasjon


TO aksjebrev stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com