GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
The Norwegian Canadian Whaling Co

Dette norske selskapet ble stiftet i mai 1911 og formålet var hvalfangst, som fra 1915 også ble utvidet til selfangst. Selskapets kontor lå i Larvik. Disponent var Willy Gørrissen, med seg i styret var konsul F. Bugge, disponent H. Henriksen, Grosserer M. Lund og Skipsreder J. L. Mowinckel. Aksjekapitalen var på kr 400.000 fordelt på 400 aksjer. Denne ble utvidet i 1913 ned kr 100.000 i såkalt preferansekapital.

Fangstfeltene var ved St Lawrence bukten i Canada. Selskapets landstasjon var stasjon Island ved Labrador. Selskapet eide to fangstbåter ved navn Grib og Hauken og senere to selfangst skuter, som bar navnene Jacob og Njørd. Hovedsakelig på grunn av første verdenskrig ble fangsten innstilt og selskapet ble likvidert i 1916.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com