GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Tholma

Det firma som i 1832 ble grunnlagt av Thor Thommesen ble etterhvert et større handelshus som drev med omfattende virksomhet, b.l.a. : krambodhandel, kornhandel, rederi, skipsbygging, trelasthandel, sagbruksvirksomhet, gruvedrift, og tremasseproduksjon. Rederivirksomheten, og rederiet T. Thommesen & Søn var i sin tid Nordens største rederi.

Rederiet begynte med dampskip i 1881 i moderat skala. Da tredje generasjon overtok som innehaver gikk rederiet over til å konsentrere seg bare om dampskip og lot bygge fire skip. Disse var THOLMA, THORDIS, THORGNY og THORSA. THOLMA var på 1896 brutto tonn og ble bygget ved Helsingørs Jernskibs og Maskinbyggeri i 1904, til en pris av 450.000 kroner, som også var aksjeselskapets kapital fordelt på 225 aksjer av kr. 2000,-. Skipet ble solgt i 1915 på et oppadgående marked og aksjonærene fikk utbetalt kr. 4000,- pr. aksje. Selskapet ble deretter oppløst. Skipet ble overtatt av A/S Borchs rederi i Drammen, men ble senket av tyske ubåter den 10. januar 1917.

Mere aksjebrev informasjon


Tholma aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com