GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Thor O. Hannevigs dampskibsselskap

Dette aksjebrevet kan det knyttes følgende bemerkninger til: Thor O. Hannevig var bror til den så etterhvert berømte Christoffer Hannevig som ofte får "æren" av å ha startet den moderne aksjejobbingen i forbindelse med den første verdenskrig. Han lånte penger til startkapital av sin far og ble raskt mangemillionær, ca. 35 år gammel. Han var også en av foregangsmennene innen amerikansk skipsfart i disse årene, og var en tid en meget rik mann selv i USA.

Han kontraherte en rekke båter ved amerikanske verft og kjøpte sågar hele 4 skipsverft i USA. Dessverre ble hans selskaper rekvirert av den amerikanske regjering under krigen og Hannevig ble slått konkurs i New York. Han reiste erstatningssak mot den amerikanske regjering på ca 100 mill kroner og fikk støtte av den Norske Regjering, USA var ikke villig til å betale noen erstatning og Christoffer Hannevig døde i 1950 som en fattig mann.

Hans betydning for norsk og amerikansk skipsfart var likevel betydningsfull. For selskapet Thor O. Hannevig A/S, var en nøkkelperson med sans for de raske forretninger. Han var ekspert på kjøp og salg av nybygningskontrakter og i 1917 gjorde han to store handler med 7 skip som brakte en fortjeneste på 1,2 mill. dollar (ca. 7 mill norske kroner). Det var nesten to ganger aksjekapitalen i Thor O. Hannevig DIS A/S som var på 4 mill kroner. Etter at skipsfartskrisen var et faktum klarte heller ikke dette så berømte selskapet å unngå og komme i krise. Selskapet måtte avhende de fleste av båtene for å dekke byggelånsgjeld og skattegjeld. Det hanglet og gikk helt frem til 1928. Da var allerede aksjekapitalen nedskrevet med 50% til 1,5 mill kroner. I august 1928 stod aksjene i kun 10% på selgerkurs og selskapet gikk endelig konkurs.

Thor O. Hannevig gjorde forøvrig en markert innsats under krigen i Norge i 1940. Som reserveoffiser og løytnant i hæren tok han initiativet til å lede motstanden mot de tyske styrkene ved Vinjesvingen i Telemark.

Mere aksjebrev informasjon


Thor O. Hannevigs dampskibsselskap aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com