GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Trondhjems Handelsbank

Banken representerer en meget sentral rolle i de norske privatbankers vekst og fall. Banken ble stiftet i 1882. Fusjonerte i 1916 med Privatbanker for Norge i 1916 og endret navn til Den Norske Handelsbank A/S.

Banken ble da en av de fem største bankene i Norge. Banken fikk våren 1922 store likviditetsproblemer og søkte den norske stat, ved regjeringen om støtte, og fikk nærmere 25 mill kroner av daværende finansminister Abraham Berge. Denne støtten ble gitt i hemmelighet for ikke å skape panikk og kollaps i det norske banksystem og norsk økonomi. Stortinget ble ikke forespurt eller informert, som dengang var påbudt ved lov.

Da så banken innstilte og fakta kom for dagen, ble det reist riksrettsak i 1926 mot Abraham Berge, som da var blitt statsminister. Saken varte i over et halvt år, men Berge ble frifunnet. Forøvrig den siste Riksrettsak som er reist her i landet.

Mere aksjebrev informasjon


Trondhjems Handelsbank aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com