GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Tronsli Grubesamlag

Selskapet ble etablert under navnet Tronsli Gruvebolag i 1884. Dette var en sammenslutning av noen bønder som drev flere mindre kobbergruver i Tronsfjellet, nær Alvdal sentrum.

I 1887 ble kapitalen doblet til 20.000 kr., og navnet endret til Tronsli Grubesamlag. Selskapet eksisterte i ca. 25 år, og tilsammen ble det drevet ut ca. 500 tonn rik kobbermalm, som ble transportert til Røros, og smeltet der.

Mere aksjebrev informasjon

  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com