GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Turnbygningen i Christiania

Christiania Turnforening var byens første store idrettsforening og som eiendomlig nok var organisert som et aksjeselskap. Foreningen ble stiftet allerede i 1855, mens selskapet Turnbygningen i Kristiania ble stiftet i 1857. Hensikten med å etablere foreningen som et aksjeselskap var visstnok byggingen av de store flotte turnhallene i St. Olavsgt. 25.

Selskapets aksjekapital var på ca. 5000 SPD (20300 kr) fordelt på 10SPD aksjer. Omtrent samtlige av byens notabiliteter, skipsredere og forretningsmenn var medlemmer, og noen aksjebrev er utstedt fabrikkeier A. (Adam) Hiorth, som var grunnleggeren av Nydalens Compagni i 1845 og mangeårig direktør ved bedriften.

Mere aksjebrev informasjon


Turnbygningen i Christiania aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com