GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Ulvesunds Kreditbank

Banken ble etablert på Måløy i 1913, med en aksjekapital på kr 76.100-. Etter kapitalutvidelser i 1916 og 1917 kom kapitalen opp i 800.000- kroner.

Lavkonjunkturen etter første verdenskrig resulterte i tap for banken og aksjene ble nedskrevet fra 100- til 25- kroner. I 1929 ble banken slått konkurs. Bankens virksomhet ble videreført av Måløy Privatbank.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com