GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     


Uto

Selskapet var et resultat aven fusjon mellom følgende skipsaksjesselskaper i 1910: UTO, ALBIS, KAMOR, FALKNISS, EIGlR, TITLES, SELUN, GOTTHARD. Aksjekapitalen var på 3 mill kroner etter å ha blitt utvidet fra 1.689 mill kroner i 1915. Selskapet tjente virkelig gode penger og i 1916 hadde det et nettooverskudd på 2,4 mill kroner, men da nøyde man seg med 20% utbytte.

For årene 1918 ble netto-overskuddet på hele 2,5 mill kroner og utbytte 45%. For 1919 igjen et kjempeoverskudd på nesten 2,5 mill kroner og utbytte på 50%. Selskapet hadde tjent disse pengene på sin flåte av kun fire skip med er lasteevne på mellom 200-3000 t.de. Båtene var kjøpt billige lenge før krigen og var kun bokført for 680.000 kr. I 1917 besluttet selskapet å bygge en ny stor båt på hele 9250 t.dw til en pris av nærmere 3 mill kroner for levering etter krigen.

Det var et meget dyrt kjøp og som var en av grunnene til at selskapet ble knekket. Man måtte innbetale hele 700.000 kr på forskudd og båten ble ikke levert før i 1920, et år etter planen. Da hadde fraktratene kollapset og selskapet fikk et underskudd på over 700.000 kr i 1920. I og med at aksjonærene hadde tatt ut slike enorme utbytter over flere år måtte ende med tragedie.

Som spekulasjonsobjekt må UTO har vært en av de bedre på børsen da kursene svingte mellom 275-417% på det høyeste. For året 1921 tapte selskapet hele 1,8 mill kroner og det ble utbetalt utbytte etter 1920. Selskapet måtte avhende de fleste av båtene for å dekke byggelånsgjeld og skattegjeld. Det hanglet og gikk helt frem til 1928.

Da var allerede aksjekapitalen nedskrevet med 50% til 1,5 mill kroner. I august 1928 stod aksjene i kun 10% på selgerkurs og selskapet gikk endelig konkurs.

Mere aksjebrev informasjon


Uto aksjebrev old stock Certificate  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com