GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Velfjord Industriselskap

I Storbørja er det kartlagt kalk og marmorforekomster. I områdene mellom Okfjorden og Andalsvågen er det kartlagt forekomster av arsen, molybden og bly, og i Andalen er det forekomster av gabro. I Klausmarka er det kartlagt arsen og bly og i Ole Henriksdalen (Sæterdalsvassdraget) sølv, bly og arsen. I Kvitfjellet er det kartlagt forekomster av kis(?), kobber og zink. Det er registrert forekomstar av kobber, bly og zink i Langskarnasen. Løsmasseressurser finnes i Sæterelva, Lakselva, Austerfjorddalen og Tøymvassheia.

Det foreligger konkrete planer om et gigantpukkverk på Okanhalvøya. Prosjektet er fremmet gjennom Brønnøy kommune sitt forslag til kommunedelplan, men avvist av Fylkesmannen. Det er også kartlagt mulige masseuttak over Storvika i Storfjorden, på Lyngsvikfjellet i Okfjorden og på Tangvikfjellet/Urdviktinden i Indre Visten. Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) har vurdert disse som lite aktuelle. Velfjord Industriselskap AS eier rettighetene til malm og massetak i Storbjøra. Ut over dette kjenner vi ikke til andre mulig utnyttbare mineraler eller masseforekomster innenfor utredningsområdet.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com