GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Verdens Gang Nye

Avisen ble etablert i 1900 og som redaktør ble ansatt O. Thommessen. Imidlertid røk han uklar med styrets formann, advokat Olaf Madsen, som hadde kjøpt opp aksjemajoriteten. Resultatet var at han i stedet stiftet avisen "TIDENS TEGN" som kom ut første gang i 1910.

Avisen fikk en flying start og man tok i bruk reklamen som aldri før. Allerede etter et år var opplaget kommet opp i 20.000 eks. VERDENS GANG hadde mistet sin store redaktør og bladet mistet gradvis sitt opplag og sine lesere. I 1920 ble avisen relansert men allerede i 1923 ble VERDENS GANG kjøpt opp av Tidens Tegn A/S.

Etter frigjøringen i 1945 ble Tidens Tegn relansert under navnet Verdens Gang (VG) som avisen heter idag.

Mere aksjebrev informasjon
  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com