GRINEBITER.COM Aksjebrev Informasjon      OLD STOCKS      OTHER COLLECTIONS      CONTACT     
Vestkysten Skibs

Vestkysten var bare ett av mange skipsaksjeselskaper som rederigruppen S.O. Stray & Co i Kristiansand etablerte i tiden før og under den første verdenskrig. Rederigruppen var den desidert største i byen og disponerte i alt 37 skip fordelt på 12 aksjeselskaper under ledelse av skipsreder Emil Stray. Frem til 1916 bestod flåten stort sette av seilskuter, men etter denne tid gikk man over til nykontraheringer av damp og motorskip.

Høsten 1917 ble aksjeselskapet "Vestkysten" etablert for overtagelse aven 4-mastet motorskonnert under bygging på vestkysten i USA. (Derav navnet). Skonnerten som var bygget i tre fikk navnet 'Pauline" og seilte under amerikansk flagg i amerikanske farevann. I styret satt Carl Heiden, Johan Skauen, samt disponentene Kvaness & Carlsen. Som i så mange liknende selskap, hadde man 'Ikke så mye å stille opp med da fraktmarkedet "gikk til bunns" i årene etter krigen. Selskapets drift ble i 1920 overtatt av A.I.Langfeldt og etterhvert avviklet.

Mere aksjebrev informasjon


Vestkysten Skibs aksjebrev old stock Certificate


  CONTACT      Copyright 1940-2010 Grinebiter.com